2017-11-08

Tryb działania

PEC w Nowym Tomyślu Spółka z o.o. działa w oparciu o Akt założycielski  z dnia 27.06.1997 r. z późniejszymi zmianami oraz Ustawę z dnia 15.09.2000 r. Kodeks Spółek Handlowych (Dz. U. z 2000 Nr  94, poz. 1037 ze zmianami).
 
Akt założycielski  PEC w Nowym Tomyślu Sp. z o.o. znajduje się w załączniku poniżej.
 
Załączniki do pobrania:

Załączniki

  Akt 27.06.1997r.pdf 2,48 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Akt 24.07.1997r.pdf 345,86 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Akt 14.08.2012r.pdf 2,61 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Akt 05.03.2013r.pdf 2,91 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Akt 12.05.2017r.pdf 3,2 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Akt 15.06.2000r.pdf 1,06 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Akt 15.12.2009r.pdf 3,07 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Akt 18.05.2004r.pdf 3,32 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Akt 23.05.2012r.pdf 3,19 MB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się