2017-11-09

Archiwum zakładowe

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Nowym Tomyślu Spółka z o.o. jako jednostka, w której powstają materiały archiwalne wchodzące do państwowego zasobu archiwalnego prowadzi archiwum zakładowe.
 
W archiwum są gromadzone, przechowywane, ewidencjonowane i udostępniane oprócz materiałów archiwalnych także dokumentacja niearchiwalna, która po upływie ustalonego okresu przechowywania podlega brakowaniu.
 
Zbiór dokumentacji archiwum zakładowego dzieli się na: akta ogólne, akta normatywne, akta finansowo-księgowe, akta osobowe i akta spraw cywilnych. Pozostała część zbioru to dokumentacja techniczna. Zakres chronologiczny dokumentacji obejmuje lata 1978-2015.   
 
Dane z archiwum zakładowego udostępniane są: pracownikom, byłym pracownikom i osobom, które wykażą interes prawny.