2017-11-08

Przyjmowanie spraw

W zależności od rodzaju sprawy załatwiane są: osobiście, listownie, faksem, telefonicznie lub drogą elektroniczną.
 
Termin załatwiania: 
Sprawy załatwiane są bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca od daty otrzymania przez Spółkę, w przypadku spraw wymagających wyjaśnień i ustaleń – do 3 miesięcy.
 
Interesanci przyjmowani są:
W siedzibie Spółki w Nowym Tomyślu ul. Komunalna 26
w godzinach urzędowania :
 poniedziałek - piątek  7.00- 15.00 w dni robocze
tel. 61 44 23 181,
fax 61 44 23 192
 
w dni robocze po godz. 15.00, w niedziele i święta oraz dni wolne od pracy, w sprawach awarii 
tel.  61 44 22 942
serwis internetowy: www.pecnt.pl
 
Za pośrednictwem witryny internetowej PEC w Nowym Tomyślu Spółka z o.o. zorientować się w cenach oferowanych przez nas usług.